Beste slotenmakers

De goede naam van een stad is van groot belang, daarom doen stedem er ook alles aan deze naam op alle vlakken te verdedigen. Dus ook op het vlak van criminaliteit en de bestrijding ervan. Goed uitgewerkte veiligheidsplannen die enerzijds een preventief maar ook een repressief karakter hebben. Een goede slotenmaker is een vaste partner in de strijd tegen de stijgende criminaliteit en op die samenwerking wordt dan ook sterk ingezet.

Uw slotenmaker als veiligheidsadviseur

Vaak wordt bij het beroep van slotenmaker onmiddellijk gedacht aan de persoon die u te hulp komt snellen wanneer u uw sleutel bent vergeten, wanneer uw sleutel afgebroken is of wanneer een slot om één of andere reden beschadigd werd en dringend moet hersteld of vervangen worden. Een slotenmaker doet echter veel meer dan enkel dat. In de strijd tegen criminaliteit is hij één van de best geplaatste personen voor het geven van adviezen en tal van tips. Als geen ander is hij op de hoogte van de trends die heersen in het criminele milieu en dan uiteraard vooral als het gaat over inbraken. Hij weet welke technieken inbrekers gebruiken om uw woning binnen te dringen en ook hoe u zich daar het beste kan tegen beschermen. En die kennis en ervaring deelt hij graag met de inwoners van Nederland om op die manier zijn steentje bij te dragen aan een veiligere stad waar inwoners met een gerust gevoel kunnen wonen.

Een veiligheidsanalyse van uw woning

Een eerste stap in het creëren van een veilige woning is steeds het analyseren van de huidige toestand. Hiervoor zal uw slotenmaker bij u thuis langskomen en de volledige rondgang van uw woning maken. Hij kijkt welke toegangspunten er zijn, ramen, deuren, schuifdeuren en dergelijke meer. Van elke van die toegangspunten zal hij vervolgens in kaart brengen hoe hoog de graad van beveiliging is met de reeds aanwezige sloten. Op basis van de kennis die hij heeft over de gebruikte inbraaktechnieken zal hij nakijken in hoeverre uw sloten daarop aangepast zijn. Na het opmaken van de analyse zal hij u zijn adviezen overmaken waarin alle mogelijkheden verwerkt zitten om de beveiliging van de sloten te optimaliseren door bijvoorbeeld het vervangen van gewone sloten door veiligheidssloten, door het plaatsen van bijzetsloten enzovoort. Bedoeling van de analyse is steeds om ervoor te zorgen dat uw woning een stuk minder aantrekkelijk wordt voor mensen met slechte bedoelingen. Mits uw akkoord zorgt hij er ook voor dat de nodige aanpassingen op een professionele manier worden uitgevoerd.
U kunt gerust een vrijblijvende analyse van uw woning aanvragen en zo met uw slotenmaker meewerken aan een veiliger Nederland.

Dringende interventies

Het spreekt voor zich dat uw slotenmaker ook iemand moet zijn waar u in geval van nood terecht kan. Als u inderdaad om één of andere reden uw woning niet meer binnen kan of als er ten gevolge van een inbraak of van een inbraak of vandalisme een slot moet vervangen worden, wilt u hier geen dagen moeten op wachten. Het is daarom belangrijk een slotenmaker te hebben die met een wachtdienst werkt waardoor u steeds op de kortst mogelijke tijd kan geholpen worden, desnoods met een tijdelijke oplossing. Hierin onderscheiden de slotenmakers van Slotenmaker Holland zich, ze bieden een permanente service waardoor iedere inwoner steeds onmiddellijk op dringende hulp kan rekenen indien nodig. Wij hopen natuurlijk met u mee dat dit nooit nodig zal zijn, maar het biedt een zekere rust als u weet dat dit wel zo is.
Omdat een inbraak zich nooit op voorhand laat plannen, staan de slotenmakers van Slotenmaker Holland dag en nacht voor u klaar met een professionele, kwalitatieve en snelle dienstverlening.

Relevante blogs: