WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp Buurtpreventie

De kans is groot dat WhatsApp op uw mobieltje geïnstalleerd staat, het is ideaal om makkelijk en snel met uw vrienden en familie in contact te komen. De mogelijkheid om gespreksgroepen aan te maken is een extra troef. Heeft u er al aan gedacht dat u deze app ook kunt inzetten in de strijd tegen woninginbraken? Steeds meer buurten hebben een WhatsApp buurtpreventiegroep waarin de politie verdachte situaties in een bepaalde buurt snel kan doorgeven aan de buurtbewoners om zo op te roepen tot verhoogde waakzaamheid.

Gebundelde krachten tussen politiediensten en burgers

Inbraakpreventie werkt, zoveel is zeker. De combinatie van de WhatsApp Buurtpreventie en de nadruk die door de politiediensten gelegd wordt op inbraakpreventie, werpt vast en zeker zijn vruchten af. Het aantal woninginbraken daalde de afgelopen jaren drastisch en dit bewijst dat samenwerking tussen de burgers en de politie echt werkt. De politiediensten kunnen niet overal tegelijk zijn en de extra ogen die ze krijgen door de buurtgroepen, zorgen ervoor dat ze kort op de bal kunnen spelen en kunnen rekenen op concrete aanwijzingen vanuit de betrokken buurt. In Nederland zijn ondertussen al ongeveer 800.000 burgers aangesloten en dat levert mooie resultaten op en neemt de hulpdiensten veel werk uit handen.

WhatsApp buurtpreventie in de praktijk

De Stichting WhatsApp Buurtpreventie informeert burgers over hoe ze een dergelijke groep kunnen oprichten, hoe ze zich bij een bestaande groep kunnen aansluiten en hoe concreet met de groep kan gewerkt worden om tot doeltreffende preventie te komen. In de praktijk is het zo dat burgers die een situatie opmerken die zij als verdacht aanvoelen, een melding doen naar de hulpdiensten. Vervolgens zullen de hulpdiensten in de WhatsApp groep van die buurt informatie delen die relevant is. Dit om de andere buurtbewoners op te roepen tot verhoogde waakzaamheid en om hen aan te sporen om contact op te nemen indien zij over bijkomende informatie beschikken. De informatie van de burgers leidt er in veel gevallen toe dat de hulpdiensten kordaat kunnen optreden en de inbrekers kunnen lokaliseren en arresteren. Het succes van de WhatsApp buurtpreventiegroepen ligt voornamelijk in het feit dat woninginbraken in de eigen buurt een gegeven is dat de buurtbewoners nauw aan het hart ligt en ze dus maar al te graag hun steentje bijdragen. Belangrijk is dat deze groepen enkel gebruikt worden voor het eigenlijke doel, namelijk de delen van informatie over verdachte situaties en personen. Gaan echter de buurtbewoners hier ook de nieuwtjes uit de buurt bespreken, dan gaat veel van het eigenlijke doel verloren en kan veel nuttige informatie over het hoofd gezien worden. Het is eenieders verantwoordelijkheid om mee te waken over de werking van de groep om tot goede resultaten en een veiligere buurt te komen.

Ook u kan aansluiten bij de WhatsApp Buurtpreventiegroep

Wilt u zelf ook actief uw steentje bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in uw eigen buurt? Sluit u dan vandaag nog aan en ga samen met uw buren de strijd aan tegen de woninginbraken. Hoe meer mensen hieraan deelnemen en hoe meer mensen nuttige informatie aan de hulpdiensten kunnen verstrekken, hoe meer woninginbraken kunnen vermeden worden en hoe meer inbrekers en inbrekersbendes een halt kunnen worden toegeroepen. Ook uw bijdrage levert een meerwaarde door iedere situatie die voor u verdacht of abnormaal aanvoelt te melden bij de bevoegde diensten. Degelijke en doeltreffende preventie in de buurt begint bij uw eigen woning. Zorg ervoor dat uw woning geen aantrekkelijk doel is voor inbrekers en zorg samen met uw slotenmaker voor een degelijke en professionele beveiliging van uw eigen woning. Een veilige buurt waar het voor iedereen aangenaam wonen is, daar doen we het uiteindelijk allemaal samen voor. Uw slotenmaker draagt hier graag zijn steentje aan bij en zorgt ervoor dat uw woning en die van uw buren ontsnappen aan de aandacht van inbrekers wegens te moeilijk te betreden.

Relevante blogs: